top of page

Logistiek assistent

Logistiek assistent 

Profiel van de leerling

 

De leerling verwerft basistechnieken die behoren tot het verpleegkundige departement zoals: de zorg voor maaltijdgebeuren, het ordelijk houden van de afdelingskeuken, kamers in orde brengen, het intern transport van patiënten en bewoners, ondersteuning bij animatie

 

Vakinhouden

 

Praktijk logistiek

 • zorg voor maaltijdgebeuren: voorbereiden van maaltijden, tafels dekken, afruimen, maaltijden afhalen en verdelen, de vaat.

 • onderhoudstaken uitvoeren: kamers en leefruimten opruimen en ordelijk houden, reinigen van materiaal.

 • zorg dragen voor persoonlijke bezittingen van de zorgvrager: boodschappen doen, verzorgen van bloemen en planten en kleine herstellingen.

 • elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen: til en verplaatsingstechnieken toepassen.

 • materiaal aanvullen en transporteren: linnenverdeling, drankverdeling en magazijntaken.

 • ondersteuning bij animatie.

 

Technologie

 • inzicht verwerven in werkschema’s, werkmethodes.

 

Omgangsvaardigheden.

 • terminologie: medische termen, diëten, elementaire begrippen over het menselijk lichaam.

 

Personenzorg

 • aandacht voor persoonlijke hygiëne.

 • arbeidshygiëne, EHBO.

 • kinderverzorging.

 • thuiszorg.

 • Praktijk huishoudkunde

 • aanleren van basisbereidingen in het huishouden.

 • zin voor organisatie.

 

Confectie

 • basistechnieken verwerven om eenvoudige werkstukken af te werken in functie van de woning en werkomgeving.

 • de leerlingen verwerven smaakvorming naar interieur toe.

 

 

Mogelijkheden na de opleidingsfase

 • De leerling volgt de kwalificatiefase.

 • De school organiseert stages in het 4de en het 5de jaar die nauw aansluiten bij de gevolgde opleiding.

 

 

Getuigschrift

Na het 4de en 5de jaar, de kwalificatiefase, krijgt de leerling een getuigschrift beroepsonderwijs 2de graad van de opleiding oeen attest van verworven bekwaamheden. De bekwaamheden worden geselecteerd uit het opleidingsprofiel.

Na de kwalificatiefase kunnen de leerlingen hun studies verder zetten in de integratiefase.

bottom of page