top of page

Opleidingsvorm 1

In opleidingsvorm 1 bieden wij onderwijs voor leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking.

 

Onze leerlingen krijgen hier een voorbereiding op een later leven in een beschermde leefwereld,

een beschermd bezigheidsmilieu.

 

Een beschermde leefwereld kan zijn:

 • thuis.

 • een tehuis voor niet werkende volwassenen.

 

Een beschermd bezigheidsmilieu kan zijn:

 • een dagcentrum: waar een zinvolle dagbesteding wordt aangeboden, waarbij getracht wordt hun zelfredzaamheid te behouden en te bevorderen.

 • een bezigheidstehuis: tehuis voor niet-werkenden.

 • begeleid werken: enkele uren, enkele dagen per week gaan werken in het gewone arbeidsmilieu.

 • verzorgingstehuis: voor personen die meer hulp nodig hebben.

 

Doelstelling van opleidingsvorm 1:

Al naargelang de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen wordt er in opleidingsvorm 1 een aanbod voorzien dat gericht is op een maximale zelfontplooiing en een zo groot mogelijke redzaamheid.

 

Om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst, voorzien wij volgend aanbod:

 • Samen werken aan communicatie op een spelende en aantrekkelijke manier.

 • De taalontwikkeling vergroten door spreken, lezen, luisteren en schrijven met aangepast materiaal en oefeningen.

 • Bij het lezen staat het aanleren en herkennen van pictogrammen, signaalwoorden voorop.

 

Samen met functionele taal- en rekenvaardigheden, ICT,... werken aan: 

WONEN: sociale redzaamheid: winkelen, onderhoud, koken, hulp bij was en strijk, verkeersopvoeding, eetgewoonten, ontbijttafel, tafeletiquette, persoonlijke hygiëne, toilethygiëne, aan- en uitkleden,…

 

WERKEN: tuinonderhoud, houtbewerking, keukenhulp, vanuit eigen interesses en competenties van de leerling, gedragsregels in een werksituatie aanleren,…

 

Vrije tijd:

 • ontwikkelen van en werken aan de fijne en grove motoriek door zinvolle tijdsbesteding.

 • handvaardigheid: houtbewerking, solderen, kleine knutselopdrachten,…

 • plastische opvoeding: tekenen, schilderen, knippen, plakken,…

 • muziek spelen en luisteren, zingen, omgaan met gevoelens…

 • sport en spel: wekelijks zwemmen, paardrijden, netbal, tafelvoetbal, lichaamsbeweging, dans,…

 • toneel spelen en toneel bekijken, poppenspel, mime,…

 

Extra's 

De leerlingen krijgen begeleiding van een paramedisch team bestaande uit een logopedist, een kinesist, een ergotherapeut en een sociaal verpleegkundige.

In de leefgroepen is er constante begeleiding van een kinderverzorgster.

 

Er worden veel buitenschoolse activiteiten georganiseerd volgens:

 • de seizoenen, de natuur: fruit plukken, kastanjes- en paddestoelentocht, bloesemwandeling, beheerswerken in natuurreservaat de Kevie in Tongeren,…

 • de jaarkalender van SVS-schoolsport: wandelzoektocht in BOVY In Zolder, vroemdag in Terlaemen, veldloop, netbal,de gordel voor scholen in Brussel,…

 • fietsen en go-carten op de schoolcampus, de Getecorrida in Zoutleeuw, iedere week zwemmen in Landen

 • als apotheose de jaarlijkse zeeklassen met een vierdaags verblijf aan de kust.

bottom of page