top of page

Keukenmedewerker

Profiel van de leerling

 

De leerling kan kennis omzetten in functioneel en praktisch handelen in een grootkeuken in al zijn facetten.

Deze elementaire kennis wordt verworven door enerzijds een theoretisch inzicht en anderzijds veel praktijkervaring.

De attitudes zoals tempo, teamgeest, verantwoordelijkheidszin en andere noodzakelijke basishoudingen worden essentieel geacht.

Bij de opleiding tot grootkeukenmedewerker zal eveneens veel aandacht gaan naar de recentste ontwikkelingen inzake voedselveiligheid en hygiënisch handelen. De basisprincipes zullen dan ook aangeleerd worden.

 

Vakinhoud

 

Praktijk grootkeuken

 

De leerling doorloopt alle facetten van het grootkeukengebeuren:

 • voorbereiden van voedingsmiddelen en passend bewaren

 • samenstellen, bereiden, afwerken en verdelen van de gerechten

 • op- en afdienen van een maaltijd

 • onderhouden van toestellen, ruimten, wanden, eetzaal, ...

 • hand- en machinale afwas

 • gebruik van grootkeukentoestellen

Technologie grootkeuken

 • de leerling verwerft inzicht in:

 • gebruikte grondstoffen

 • bereidingswijzen

 • keukenterminologie

Personenzorg en hygiëne

 • Aandacht voor en omgaan met begrippen van persoonlijke hygiëne.

 • Elementaire EHBO.

 • Veiligheid en hygiëne in een grootkeuken.

 • HACCP.

 

Praktijk huishouden

 • Huishoudelijke scholing inzake koken, wassen, strijken en functioneel onderhouden, inrichten en gezellig maken van een woning.

Praktijk confectie

 • De leerling verwerft de basistechnieken om eenvoudige oefeningen af te werken in functie van de woning en werkomgeving.

 • Eenvoudig herstelwerk uitvoeren in het gezin en de werkomgeving.

 • De leerling verwerft smaakvorming naar interieur toe.

 

 

Mogelijkheden na de opleidingsfase

 • De leerling volgt de kwalificatiefase.

 • De school organiseert stages in het 4de en het 5de jaar die nauw aansluiten bij de gevolgde opleiding.

 

 

Getuigschrift

Na het 4de en 5de jaar, de kwalificatiefase, krijgt de leerling een getuigschrift beroepsonderwijs 2de graad van de opleiding oeen attest van verworven bekwaamheden. De bekwaamheden worden geselecteerd uit het opleidingsprofiel.

Na de kwalificatiefase kunnen de leerlingen hun studies verder zetten in de integratiefase.​

bottom of page