top of page
Anker 1

Situering van Zonnegroen binnen het buitengewoon onderwijs.

 

BUSO Zonnegroen organiseert 3 opleidingsvormen namelijk opleidingsvorm 1 (OV1), opleidingsvorm 2 (OV2) en opleidingsvorm 3 (OV3), elk met hun specifieke types. In de opleidingsvorm 1 kunnen leerlingen met een type 2, type 4 en type 9 terecht. In onze opleidingsvorm 3 kunnen leerlingen met een type basisaanbod, type1 (uitdovend), type 3, type 4 en type 9 terecht. Binnen de opleidingsvorm 3 bieden wij 4 studierichtingen aan : medewerker hout, hoeknaadlasser, keukenmedewerker en winkelmedewerker. 

OV1

OV1 heeft als doel leerlingen een sociale vorming te geven om hun integratie mogelijk te maken in een leefmilieu. Men bereidt de leerling voor op een verder verblijf in het thuismilieu, een dagcentrum of een beschermde woonvoorziening. In de OV1 werken en leven de leerlingen en leerkrachten in een  kleinere leefgemeenschap.  Omdat er  veel verschillen zijn tussen de leerlingen streven wij er naar de klasgroepen op een dusdanige manier in te delen dat leerlingen met vergelijkbare sterktes en zwaktes in éénzelfde leefgroep terecht komen.  Is de klas eenmaal ingedeeld kunnen we een doorgedreven individuele begeleiding aanbieden op vlak van wonen, werken en vrije tijd. Samen-zijn, leren en ontspannen gaan hier hand in hand. 
Vanaf het schooljaar 2012-2013 verruimen we ons blikveld door enkele leerlingen een sociaal-maatschappelijke training aan te bieden die hen voorbereid op een leven na Zonnegroen. 

Meer info over OV1 vindt u hier.

OV2

Meer in over OV2 vindt u hier.

OV3

 

De OV3 heeft tot doel de leerlingen een algemene, sociale en beroepsvorming te geven om hun integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu voor te bereiden. De opleiding in OV 3 omvat zowel algemene sociale vorming (ASV) als beroepsgerichte vorming (BGV). We streven er in Zonnegroen naar om de leerlingen met zoveel mogelijk dezelfde leerkrachten in contact te brengen omdat we er van overtuigd zijn dat enerzijds de leerkrachten de leerlingen beter leren kennen en de leerlingen anderzijds een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met de leerkrachten.

Het bovenstaande is vrij algemeen. In de visietekst hieronder verwoorden wij de basisfilosofie die in BuSO Zonnegroen gehanteerd wordt omtrent de opvoeding en opleiding van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd : leerlingen met een leer- en/of ontwikkelingsachterstand. 

Meer info over OV3 vindt u hier.

bottom of page