top of page

Opleidingsvorm 2

Binnen deze opleidingsvorm willen wij leerlingen ondersteunen en begeleiden om ze zo zelfredzaam mogelijk te maken om te kunnen participeren in de maatschappij. We doen dit door de nadruk te leggen op maatschappelijke integratie en het trainen van arbeidsvaardigheden. Op deze manier krijgen zij een goede voorbereiding op een leven in een aangepast leef- en werkmilieu.

 

Participatie, acceptatie en integratie staan voor ons hierin centraal. We streven ernaar om deze kansengroep maximaal te kunnen laten deelnemen aan de maatschappij. Onze integrale visie op tewerkstelling en opleiding richt zich tot de betaalde arbeid in een maatwerkbedrijf. Binnen deze sector wordt rekening gehouden met de capaciteiten, beperkingen, ontwikkelingsmogelijkheden en arbeids-gerelateerde wensen van onze leerlingen en dit aangepast aan hun arbeidsbeperking.

 

Opleidingsvorm 2 omvat vakken met betrekking tot de algemene en sociale vorming, ASV genoemd en de beroepsgerichte vorming, BGV genoemd. Wij als school hechten veel belang aan de werknemersvaardigheden (attitudes, stiptheid ...) én het aanleren van technische competenties.

 

Er zijn twee fasen te onderscheiden binnen deze opleidingsvorm. We hebben ervoor gekozen om elke leerling individueel te bekijken en te evalueren in samenspraak met het CLB, de klassenraad en de ouders wanneer het gaat om het overgaan van Fase 1 naar Fase 2. Dit impliceert niet dat elke leerling even lang in een bepaalde fase zal doorbrengen.

 

Wij bieden binnen de beroepsgerichte vorming van fase 1 volgende ateliers aan:

-          Basistechnieken (Plakken, knippen, prikken, snijden ...)

-          Toegepaste technieken (routinewerk voor bedrijven, organisaties ...)

-          Toegepaste zelfredzaamheid (inoefenen van geleerde vaardigheden, bv. gebruik van het openbaar vervoer)

 

Er wordt ook een fase 2 georganiseerd, dan zijn de basisvaardigheden gekend en focussen we ons op het semi-industrieel werk met stage indien mogelijk.

 

Om zo snel mogelijk te werken aan een goede werknemersattitude en de eisen van de bedrijfswereld te leren kennen proberen we tijdens de BGV-uren zoveel mogelijk samen te werken met bedrijven, stadsdiensten, organisaties ... die ons werk leveren dat we op school kunnen uitvoeren.

bottom of page