top of page

Hoeknaadlasser

Profiel van de leerling

 

De leerling kan kennis omzetten in functioneel en praktisch handelen als hoeklasser in al zijn facetten.

Deze elementaire kennis wordt verworven door enerzijds een theoretisch inzicht en anderzijds veel praktijkervaring.

De attitudes zoals tempo, teamgeest, verantwoordelijkheidszin en andere noodzakelijke basishoudingen worden essentieel geacht.

Bij de opleiding tot hoeklasser zal eveneens veel aandacht gaan naar de recentste ontwikkelingen inzake lastechnieken.

De basisprincipes zullen dan ook aangeleerd worden.

 

Vakinhoud

 

Praktijk hoeklasser

 

De leerling wordt opgeleid tot volwaardig medewerker in de constructiebouw en/of plaatbewerking.
 

Algemeen:

 • Werkzaamheden plannen en organiseren.

 • Kennis van materialen en grondstoffen.

 • Gereedschappen en machines gebruiken.

 • Werktekeningen maken en lezen.

 • Veiligheid.

 

Metaalbewerking:

 • Handmatige bewerkingen uitvoeren.

 • Constructies demonteren en monteren.
   

Lassen:

 • Lasapparatuur instellen.

 • Plaatmateriaal verbinden door middel van gassmeltlassen, elektrodelassen, halfautomatisch lassen en TIG-lassen.

 • Metalen onderdelen door middel van hardsolderen verbinden.

 • Hoeklasverbindingen uitvoeren door middel van gassmeltlassen, elektrodelassen, halfautomatisch lassen en TIG-lassen.

 

Mogelijkheden na de opleidingsfase

 • De leerling volgt de kwalificatiefase.

 • De school organiseert stages in het 4de en het 5de jaar die nauw aansluiten bij de gevolgde opleiding.

 

 

Getuigschrift

Na het 4de en 5de jaar, de kwalificatiefase, krijgt de leerling een getuigschrift beroepsonderwijs 2de graad van de opleiding oeen attest van verworven bekwaamheden. De bekwaamheden worden geselecteerd uit het opleidingsprofiel.

Na de kwalificatiefase kunnen de leerlingen hun studies verder zetten in de integratiefase.

bottom of page