top of page

Vaardigheden aanleren OV2 Fase 2

De leerlingen van OV2 Fase 2 leren tijdens BGV op school verschillende vaardigheden:

  • tweehandig werken,

  • nauwkeurig werken,

  • werken met verschillende materialen: meetlat, schuifmaat, pincet, pipet, weegschaal, ..

  • sorteren,

  • verpakken,

  • etiketten kleven,

  • enz..

Bij alle vaardigheden wordt er extra gewerkt aan: kwaliteit, werkhouding, volhouden, tempo, .. om zo de leerlingen goed voor te bereiden op stages en hun toekomstige werk in een maatwerkbedrijf.
bottom of page