top of page

10 voor taal


Op school doen wij 3x per jaar (december, maart en juni) een groot ‘10 voor taal dictee’ rond bepaalde thema’s. Dit jaar is het thema ‘gezondheid’. We hebben al twee keer het grote ‘10 voor taal dictee’ afgenomen. De leerlingen van het observatiejaar en de opleidingsfase hadden echter nog maar net het vorige ‘10 voor taal dictee’ ingevuld, toen de school plots moest sluiten door het Corona-virus. Daardoor is er geen prijsuitreiking geweest en weten ze dus niet wie gewonnen heeft.

Hieronder vinden jullie de top 6! De klassen die op de 1ste, de 2de en de 3de plaats staan, mogen hun prijs komen afhalen in de grabbeldoos, wanneer alles voorbij is en de school terug open gaat. Let op: er is een gelijke stand op de 3de plaats. Er zijn dus 4 klassen die een prijs krijgen!

  • Op de 1ste plaats met 96/100 = 2/3 WH

  • Op de 2de plaats met 90.5/100 = OBS B

  • Op de 3de plaats met 89/100 = 2/3 GK EN OBS A

  • Op de 4de plaats met 88/100 = OBS C

  • Op de 5de plaats met 87.5/100 = 2/3 WS

  • Op de 6de plaats met 75/100 = 2/3 HL

Een dikke merci aan de leerkrachten om zo goed te oefenen met de leerlingen en proficiat aan alle leerlingen om zo goed jullie best te doen! We zijn trots op jullie!

OPGELET: er wordt geen groot ‘10 voor taal dictee’ meer afgenomen dit schooljaar. De leerlingen krijgen wel een huiswerkbundel rond het thema ‘Corona’ zodat ze thuis kunnen oefenen op de woorden.

bottom of page