top of page

ZONNEGROEN 50!

Dit jaar vieren we het 50-jarig bestaan van onze school.

Een beetje geschiedenis:

Zonnegroen is opgestart op 1 september 1969. De lessen gingen door in een herenhuis in de Ridderstraat te Zoutleeuw. Dit werd opgericht door Victor Swinnen. Meneer Vandormael stond 14 dagen als directie aan het hoofd van de school. Deze functie werd erg snel overgenomen door de heer Jef Vanlaer. Hij stond zelf ook als leraar voor de klas.

In de beginjaren was men een school hoofdzakelijk voor buitengewoon kleuter – en lager onderwijs. Er waren in die tijd 24 leerlingen ingeschreven.

De school is met 3 leden gestart:

- Jef Vanlaer stond in voor het lager onderwijs

- Nicole Huybrechts stond in voor de kleuters

- Noë José stond in voor de extra noden en verzorging

In 1970 kwamen er extra personeelsleden bij: Danny Colenbunders en Luc Vandensavel. Het leerlingenaantal steeg op 2 jaar tijd enorm. In 1971 waren er 90 leerlingen ingeschreven. Het huis in de Ridderstraat werd te klein. Men moest op zoek naar een nieuwe locatie. Dit gebeurde naar de St- Truidensesteenweg 44 3440 Zoutleeuw. Op dit adres ligt Zonnegroen anno 2020 nog steeds.

Het was op dit moment nog steeds kleuter – en lager onderwijs. Dit gebeurde onder het toezicht van directie ‘ Germaine Fumier’.

In 1980 werden we een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Leerlingen voor de onderwijsvormen 1 en 3 konden hier onderwijs volgen. We waren in die tijd nog niet autonoom, maar Zonnegroen behoorde als wijkschool van de gemeente Kortessem. In die tijd kwam Marcel Wathion aan het hoofd. De lagere school trok richting Sint-Truiden.

In 1986 werden we volledig zelfstandig. De eerste vier opleidingen die men op onze school kon volgen waren:

- keuken

- personenzorg

- hout

- metaal

Doorheen de jaren bleef het leerlingenaantal stijgen. Ondertussen hebben we ons domein moeten uitbreiden. We waren genoodzaakt bij onze overburen lokalen/ werkplaatsen te huren, containers werden tijdelijk op onze speelplaats geïnstalleerd … in afwachting op een mooie nieuwbouw. Op 7 juni 2015 werd de eerste steen gelegd van het nieuwbouwproject en ondertussen volgen onze leerlingen les in nieuwe, mooie uitgeruste praktijklokalen.

Heel wat directies hebben de afgelopen jaren Zonnegroen in goede banen proberen te leiden.

Dit gebeurde de afgelopen jaren door:

- Meneer Verdonck

- Meneer Deboes

- Mevrouw Maes

- Meneer Poelmans

- Mevrouw Impe (huidig directeur)

bottom of page