top of page

Vlaamse houtproef 2018

Op 19 april nemen de leerlingen van 5WS deel aan de Vlaamse Houtproef 2018.

De Vlaamse Houtproef is een proef voor leerlingen die een opleiding houtbewerking volgen, maar is zeker geen wedstrijd onder leerlingen!

Het doel van deze proef is om deze leerlingen extra te motiveren voor het vak, als ook al een stukje te laten kennismaken met tijdsdruk, reglementen en mensen (juryleden) van buiten de school.

Er komt die dag één vast jurylid van de confederatie bouw die op het einde van de dag de afgewerkte stukken meeneemt voor een grondige beoordeling door een vakjury.

.

bottom of page